ir. P. Dekker

Lid Raad van Commissarissen

Pieter Dekker is geboren op 16 juli 1950 in Wassenaar. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van GasTerra. Vanaf 1977 bekleedde hij diverse functies binnen Shells aardgasorganisatie, onder andere in Londen en Calgary. In 1997 kwam hij terug naar Nederland en werd hij verantwoordelijk voor Shells participatie in het Nederlandse Gasgebouw, met name voor de aardgasverkoopactiviteiten. Hij is eveneens lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en verantwoordelijk voor Shells participatie in het offshore windenergieproject NoordzeeWind in Nederland.

Hoofd- en nevenfuncties

  • Vice President Joint Venture Governance, Upstream International Integrated Gas West, Shell
  • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
  • Lid Raad van Commissarissen NoordzeeWind B.V.

Opleiding

  • Technische Universiteit Delft, Technische Natuurkunde (afgestudeerd in 1975)