Energietransitie

Overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit duurzame bronnen.